4 stappen naar meer werktevredenheid

werktevredenheid

Deze week is officieel uitgeroepen tot week van werkgeluk.
Terwijl er bij enkele bedrijven al een Chief Officer Happiness (CHO) is aangesteld en er steeds meer trajecten voor happiness voorbij komen, komt bij mij de volgende kritische gedachte op: Hoe gaat dit mij gelukkig maken?
Veel onderzoeken die inzoomen op dit onderwerp benadrukken dat, hoeveel er ook in werkgeluk wordt geïnvesteerd, de verantwoordelijkheid van werkgeluk uiteindelijk bij jezelf blijft te liggen.
Is werkgeluk hier dan eigenlijk wel de term die we zoeken? Is geluk op werk los te koppelen van het leven na 17:00 uur?
Door op werktevredenheid te focussen, in plaats van de brede term geluk, ontstaat er een veel duidelijker en meetbaarder beeld over de factoren die wel beïnvloedbaar zijn vanuit een organisatie.

Werktevredenheidsonderzoeken

Hoe tevreden en gelukkig iemand op werk is, hangt af van talloze factoren en omstandigheden. Uit wetenschappelijk onderzoek komen echter 4 stappen naar voren die keer op keer werktevredenheid lijken te verhogen.
De 4 stappen naar werktevredenheid:

Geef de werknemer een gevoel van autonomie

Geef een medewerker een enorm hoog salaris, een bonus, auto van de zaak en 10 ontwikkelingstrajecten. Zet hem vervolgens in een achterkamertje van een bedrijf en laat hem 100 doosjes per dag inpakken. De volgende dag liggen diezelfde doosjes weer leeg op hem te wachten en kan hij weer van voor af aan beginnen. Houd je deze medewerker tevreden met een opslag?
Het antwoord luidt nee.
In haar boek E-volueer identificeert Rosabeth Moss Kanter, hoogleraar management aan Harvard Business School, 3 factoren die werknemers productiever en gelukkiger maken: een uitdaging, het gevoel van erbij horen en zingeving. Geld zit hier dus niet bij. Het lijkt onder andere aan te komen op een gevoel van zingeving (L. Polderman. 2017).

Of iemand zingeving voelt is natuurlijk lastig te peilen. Wel kan je als organisatie werknemers bij ontwikkeling, groei en mogelijkheden betrekken. Door in een organisatie duidelijk te maken welke koers er wordt gevaren en daarin medewerkers zelf de ruimte geven om mee te denken, hun eigen werk te optimaliseren en vooruit te gaan, wordt het zinvolle gevoel aan het eind van de dag een stuk hoger.
Duidelijkheid over wat de individuele medewerker bijdraagt in het bedrijf stimuleert zingeving en geeft werkgevers een gevoel van autonomie.

Houd de werkdruk laag

Op verschillende manieren is de invloed van werkdruk en stress op werktevredenheid onderzocht. Onderzoeken beschrijven dat de juiste balans tussen privé-werk cruciaal is voor tevredenheid. (Te hoge) werkdruk blijkt de boosdoener te zijn en leidt op lange termijn tot burn-out klachten en een verhoogd ziekteverzuim.
Een goede balans tussen werk-privé wordt door vrouwen echter als belangrijkere factor voor werktevredenheid aangegeven dan door mannen. Bij mannen speelt juist de beroepsstatus hierin een grotere rol (E. van der Mijden. 2011).
Ook zit er een verschil tussen hoog- en laagopgeleide medewerkers. Laag opgeleide medewerkers ervaren over het algemeen minder werkdruk.. Hun werktevredenheid hangt hierdoor meer af van geringe geestelijke belasting en de contacten met collega’s.
Bij hoogopgeleide medewerkers wordt gezocht naar een balans tussen uitdaging, ontwikkeling en de werkdruk die dit met zich meebrengt (M. Gesthuizen. 2014).|

Uit onderzoek blijkt dat dertigers zich het minst tevreden voelen op werk. De ambities van deze groep is vaak hoog en werkdruk wordt hoger ervaren door de combinatie van een gezinsleven en andere ambities (MI. 2011). Het is dan ook niet verrassend dat deze doelgroep ook de meeste burn-out klachten ervaart.

Team Building

Zorg voor een teamgevoel

Niet alleen laagopgeleide medewerkers zijn gebaat bij de contacten met hun collega’s. Uit meerdere onderzoeken komt naar voren dat de werktevredenheid positief wordt gestimuleerd door een goede band met collega’s en leidinggevenden.
Slechte leidinggevenden (50%) en negatieve mensen in de werkomgeving (47%) zijn de belangrijkste redenen waarom werknemers ontevreden zijn. Hier hebben medewerkers binnen een team echter zelf ook invloed op.
Open communicatie, een gevoel van veiligheid en het stimuleren van een open en behulpzame houding naar collega’s helpt het teamgevoel en band met collega’s versterken, wat weer de tevredenheid verhoogd (F. Nawabi. 2017).

Collega’s die goed met elkaar omgaan, zorgen niet alleen voor een prettige werksfeer, maar werken productiever en efficiënter.

Stimuleer de gezondheid

Privé en werk zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De medewerker die elke avond na werk de kroeg in duikt of ’s avonds de bank niet meer afkomt, zal op lange termijn een verhoogd risico hebben op gezondheidsklachten.
Een medewerker die mentaal of fysiek zwaar werk doet en om 17:00 uur zo kapot thuis komt, dat hij geen energie meer heeft voor zijn gezin- en sociale leven, dreigt op lange termijn ook uit te vallen, ook al zijn de resultaten nog zo goed.

In talloze organisaties wordt personeel tijdens overuren ondersteund met afhaalpizza’s, patat en broodjes hamburger uit de kantine.

Een medewerker die zich niet lekker voelt, zal niet 100% kunnen presteren.

Gezondheid wordt (nog) niet als verantwoordelijkheid van de werkgever gezien, maar een organisatie die gezond eten, sporten en bewegen stimuleert en dit ook vanuit de organisatie aanbiedt, creëert wel bewustzijn voor de noodzaak van gezond leven. Dit houdt op lange termijn de medewerker fysiek en mentaal gezond op werk en actief thuis.

Bewustzijn in cultuur

We noemden het al even in vorige paragraaf: de bewustwording van de medewerker. Hoe tevreden of zelfs gelukkig iemand is, hangt altijd af van hoe een medewerker zichzelf naar de organisatie en zijn werk opstelt. Een opgelegde FITweek of gezondheidschallenge blijkt eerder averechts te werken. Maar hoe zorg je nou dat medewerkers zelf intrinsiek gemotiveerd zijn om aan hun werktevredenheid te werken?

Bij Gezonder-Nederland werken wij met een integrale aanpak die vanuit mogelijkheden en bewustwording werkt. Wij geven inzicht in de productiviteitsverspilling in euro’s binnen uw organisatie. Dit wordt vervolgens omgezet in een duidelijke aanpak die duurzame inzetbaarheid op lange termijn stimuleert. Wij geloven dat hiermee gezondheid, productiviteit en de focus op werktevredenheid in een bestaande bedrijfscultuur kan worden geïntegreerd.
Vanuit bewustwording, intrinsieke motivatie een echt duurzaam vitaliteitsbeleid.

Nieuwsgierig geworden wat Gezonder-Nederland hierin voor u kan doen? Neem contact op via 06 46 06 50 87 en maak vrijblijvend een afspraak om ons te leren kennen.

Wij kunnen de medewerkerstevredenheid online meten met ons portaal.

L. Polderman. (2017) Zijn gelukkige werknemers echt productiever? MT.nl
MI (2011). Relatie met collega’s zorgt voor meeste geluk. Management Impact.
M. Gesthuizen. (2014). Het werkgeluk van laagbetaald nederland. Radboud University
E. van der Mijden, P. Stikkelman. (2011). Succesvolle mannen en vrouwen? Radboud University
F. Nawabi. (2017) Op weg naar werkgeluk. Fontys Hogeschool

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *