Burn-out : de ontwikkeling

Burn-out : de ontwikkelingBurn-out : de ontwikkeling in 12 stappen.

Als ons lichaam in gevaar is, maakt het adrenaline aan. Dit hormoon zorgt ervoor dat ons hele lichaam in een staat van alertheid wordt gebracht. Het bloed in ons lichaam gaat naar de spieren en zintuigen zodat we de ‘gevaarlijke’ situatie kunnen overleven.  In stresssituaties reageert het lichaam alsof het in gevaar is. Mensen met een burn-out ervaren vaak veelvuldig stress en vertonen een voortdurende overlevingsreactie, waarbij adrenaline geproduceerd wordt.

Gedragingen veranderen

Om in deze staat te kunnen blijven, gaan mensen met een burn-out vaak (meer) roken en alcohol nuttigen. Daarnaast gaan ze veel of juist weinig eten, hebben ze vaak geen zin in seks, sluiten ze zich af van de sociale omgeving en drinken ze veel cafeïnehoudende dranken. Door deze ‘vluchtmethoden’ stijgt het adrenaline- en cortisol gehalte in het bloed. Wanneer dit lang aanhoudt, is uitputting van het lichaam het resultaat.

Kenmerkende verschijnselen

Vaak is de slaap van een minder goede kwaliteit, heeft men een opgejaagd gevoel, hartkloppingen, drukkende pijn op de borst, buikpijn, hoofdpijn, verminderde weerstand, spierpijn of hyperventilatie.

Emotionele kernmerken zijn voornamelijk stemmingswisselingen, neerslachtigheid, sneller geïrriteerd raken en sneller huilen.

Er kan een vervreemding van jezelf optreden waardoor er minder zelfvertrouwen kan zijn.

De diagnose van een burnout 

Deze kan worden gesteld wanneer er een aanhoudende lichamelijke of geestelijke vermoeidheid is, en waarbij het nemen van korte rustperioden geen herstellend effect heeft.

Daarnaast moeten er uit de volgende punten minstens twee klachten van toepassing zijn: duizeligheid, darmproblemen, slaapstoornissen, spanningshoofdpijn, maagpijn en toegenomen prikkelbaarheid.

De meeste klachten zijn werkgerelateerd.  De gevoelens van verminderde werkprestaties en een afstandelijke houding tegenover collega’s zijn ook klachten die kunnen voorkomen.

De twaalf stadia van het ontwikkelen van een burn-out 

1: Geldingsdrang. Hier kan je een overdreven toewijding zien aan het werk. De werknemer verwacht teveel van zichzelf en herkent zijn of haar eigen grenzen niet meer.

2: Grotere inzet. Er wordt vrijwillig extra gewerkt en er is bereidheid om extra taken over te nemen. Hierin heeft men het gevoel onmisbaar te zijn.

  1. Negeren van eigen behoeften. Eigen behoeften worden niet meer gezien als belangrijk. Slaapstoornissen en een verhoogde inname van cafeïnehoudende dranken en stimulerende middelen kunnen hier ook voorkomen.
  2. Verdringen van behoeften. Er is nog maar één groot doel, en dat is werken. Hierdoor kan men andere zaken, zoals privé-afspraken over het hoofd zien en vergeten. Gedrag dat je hier vaak ziet is onnauwkeurig werk leveren, hobby’s aan de kant zetten omdat men weinig energie heeft en zich slap voelt.
  3. Verandering in de prioriteiten. In dit stadia komen er vaker problemen met de eigen partner en worden overige sociale contacten vermeden.
  4. Ontkenning. Door een beschermingsmechanisme is men zich niet bewust van de veranderingen in gedrag en houding.
  5. Terugtrekking. Van binnen ervaren mensen vaak een leegte en gevoelens van hopeloosheid. Het cognitieve vermogen is verminderd en men is minder goed in staat tot het nemen van een besluit. Daarnaast wordt er ook vaak een verhoging in gewicht, bloeddruk, hoofdpijn en/of hartkloppingen geconstateerd.
  6. Gedragsverandering. De gevoelens van woede, zelfmedelijden en eenzaamheid komen naar voren. Het leven wordt als minder waardevol beschouwd en hierdoor verkleint men vaak de sociale kring.
  7. Verlies van het eigen persoonlijkheidsgevoel. Men is inmiddels zo vervreemd van zichzelf dat ze niet meer duidelijk hebben wat goed of slecht is. Psychosomatische reacties (emotionele spanningen die zich vertalen in lichamelijke spanningen) treden op de voorgrond.
  8. Leeg zijn. Men laat vaak een negatieve houding zien, heeft last van angstaanvallen, eenzaamheid en een afwisseling in heftige, pijnlijke emoties.
  9. Depressieve gevoelens. Hierin blijft de negatieve houding, maar dan ook ten opzichte van het leven.
  10. Volledige burn-out. Inmiddels is er een uitputting bereikt op zowel geestelijk als lichamelijk vlak.

 

Herkent u de signalen bij één van uw collega’s of medewerkers? Verwijs ze dan door naar een specialist.

Wilt u uw medewerkers weerbaarder maken voor stress? Bij Gezonder-Nederland is één van onze pijlers stressreductie. Deze belangrijke pijler voor gezonde en gelukkige werknemers ziet u duidelijk terug in onze programma’s.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *