Eén van de meest voorkomende beroepsziekten

Eén van de meest voorkomende beroepsziekten is mentaal overspannen zijn.

Eén van de meest voorkomende beroepsziekten is mentaal overspannen zijn.

Mensen die overspannen zijn hebben vaak klachten als chronisch moe, emotioneel labiel, gespannen. Wanneer men overspannen of burnt-out is geraakt, is er weinig tot geen energie reserve meer aanwezig. Dit kan een gevolg zijn van een te veel stress en te weinig ontspanning. Deze klachten kunnen voortkomen uit onrust op het werk.

Verschil tussen werkdruk en werkstress

Werkdruk en werkstress zijn termen die op elkaar lijken, maar niet hetzelfde betekenen. Van werkdruk is sprake als (een combinatie van) o.a. deze factoren voortdurend aanwezig is:

  • onder hoge tijdsdruk werken,
  • in een hoog tempo werken,
  • werk niet op tijd af krijgen,
  • niet de gewenste kwaliteit kunnen leveren.

Belasting en belastbaarheid van de werknemer

Werkdruk is niet het zelfde als het druk hebben op je werk. Soms is het gevoel van drukte wat zorgt voor een plezierig gevoel, en draagt bij aan de productiviteit.

Wanneer de belasting (werkzaamheden/taakeisen) en belastbaarheid (wat de werknemer aan kan) uit balans zijn, spreken we over overbelasting. Wanneer de psychische overbelasting te lang duurt, kan dit leiden tot klachten en verzuim. Wanneer er tijdig aandacht wordt besteed aan het verminderen, of geheel wegnemen van werkdruk, kan werkstress voorkomen worden.

Verschillende factoren hangen samen

Er kunnen verschillende factoren samenhangen met werkdruk. Zo kan het zijn dat er te veel werk ligt, er grote verschillen zitten in de mate van werkdruk, een matige gezondheid, niet in bezit zijn van voldoende vaardigheden, een slechte werksfeer, of onvoldoende balans tussen werk en privé.

Gevolgen van te hoge werkdruk

Evenals de verschillende factoren die kunnen zorgen voor een hoge ervaren werkdruk, zijn ook de gevolgen uiteenlopend. Zo kan er een hoge bloeddruk ontstaan, kunnen  er lichamelijke klachten worden ervaren of zelfs leiden tot een burn-out.

De aanpak van werkdruk

Meten en analyseren is de eerste stap in het verminderen van  werkdruk. Er moet gemeten worden waar de werkdruk ontstaat en hoe dit gereduceerd kan worden. Gezonder-Nederland kan middels een organisatie scan inzichtelijk maken waar productiviteitsverspilling plaatsvindt en wij geven vervolgens een advies hoe dit verminderd zou kunnen worden. Dit is een uitermate mooie eerste stap om inzicht te krijgen in hoe de werknemers de werkzaamheden en de organisatie ervaren.

Wanneer er wordt gewerkt aan het reduceren van werkdruk adviseren wij een beleid op te stellen waarin zowel de werkgever/leidinggevende en de werknemer  bij wordt betrokken. Werkdruk is een beleving en voor de ideale aanpak is het essentieel dat elke partij hierin zeggenschap heeft. [1]

Werkdruk zou in de meeste gevallen voorkomen moeten worden. Dit houdt in dat het (duurzaam inzetbaar) beleid een preventieve aanpak moet bevatten. Het is beter (en minder kostbaar) om te voorkomen, dan genezen.

Besteed aandacht aan werkgeluk. Vele onderzoeken laten zien dat werkgeluk een belangrijke bijdrage levert een afname in werkdruk en uiteindelijk een vermindering in verzuim. Succesbureau kijkt graag samen met de organisatie hoe er een toename in werkgeluk kan worden bewerkstelligd.

  • Gelukkige medewerkers zijn 31% productiever
  • Gelukkige medewerkers zijn 27% minder vaak ziek [2]

[1] Arbowet artikel 3.1.a
[2] Rath & Harter 2010

Minder werkdruk, meer werkgeluk !

Concreet aan de slag met het verminderen van werkdruk, vergroten van het werkgeluk? Kom naar het event op donderdag 14 maart in The Student Hotel te Groningen.

Meld je aan !

Middels acht stappen laten werkgelukdeskundige Karin Smalbil van Succesbureau, en Yentl Westerbaan Leefstijlcoach zien hoe de theorie toe te passen is in de praktijk.

Extra tips:

One thought on “Eén van de meest voorkomende beroepsziekten”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *