Vragen naar de gezondheid van medewerkers?

Wat mag een leidinggevende vragen over de gezondheid van de medewerkers?

Sinds de invoering van de AVG vragen werkgevers zich af wat ze wel en niet mogen vragen aan hun medewerkers op het gebied van gezondheid. Wat doe je wanneer een medewerker van jou veel rookt en vaak ziek is. Wat kun jij voor jouw medewerkers hierin betekenen? In deze blog vertellen we het.

Privacy/AVG

In het kader van AVG heeft een medewerker recht op privacy. Wanneer jij als werkgever vragen gaat stellen over de gezondheidstoestand van jouw medewerkers, kan dat gevoelig liggen. Jij doet dit vanuit goede bedoelingen. Niet om te controleren. Eigenlijk wil jij voorkomen dat een medewerker zich ziek meldt. Maar hoe ver mag je gaan.

Dit mag tot zekere hoogte. Gezond gedrag stimuleren mag. Maar je mag niet alles controleren. Je mag bijvoorbeeld niet vragen of een medewerker voldoende nachtrust heeft gehad of vragen stelt over overgewicht. Dit zijn gezondheidsgegevens. Binnen de AVG valt dit soort informatie onder ‘bijzondere’ persoonsgegevens. Jij mag dit soort informatie niet verzamelen. Zelfs als jouw werknemer toestemming aan jou verleent, mag jij die gegevens niet verwerken.

Uitzonderingen

Hierop zijn wel uitzonderingen. Deze zijn in de wet opgenomen. Gezondheidsgegevens mogen wel verwerkt worden wanneer dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor de re-integratie of begeleiding van de werknemer in verband met ziekte of arbeidsongeschiktheid. Een aanvullende eis is dat deze gezondheidsgegevens alleen mogen worden verwerkt door bijvoorbeeld een bedrijfsarts of een beroepsoefenaar die gebonden is aan beroepsgeheim of verplicht is tot geheimhouding.

Wat mag je wel vragen over de gezondheid van medewerkers?

Wanneer jij je zorgen maakt over één van jouw medewerkers, mag jij gerust tijdens een gesprek vragen hoe het met hem/haar gaat. Jij mag jouw zorg uitspreken richting de werknemer. Wanneer een werknemer zich vaak ziek meldt, kun jij als werkgever hiervoor de bedrijfsarts inschakelen.

Ook mag jij gerust jouw medewerkers faciliteren in een gezonde leefstijl. Een voorwaarde is wel dat de medewerker hierin een keuze heeft en dat er geen voorwaarden worden gesteld.

Jij mag jouw medewerkers een sportabonnement aanbieden of workshops om uitval te voorkomen of gezondheidsprogramma’s. Ook mag jij de vitaliteit op de werkvloer meten.

Gezonder-Nederland heeft hiervoor een online vitaliteitplatform voor het meten, managen en monitoren van bedrijfsvitaliteit.

Meer weten?

Wij komen graag langs om de mogelijkheden binnen jouw bedrijf te bespreken.

Uw naam (verplicht)

Uw Email (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht

One thought on “Vragen naar de gezondheid van medewerkers?”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *