Inzetbaarheid gezamenlijke verantwoordelijkheid

Inzetbaarheid gezamenlijke verantwoordelijkheid. Is een gezonde leefstijl de verantwoordelijkheid van de werkgever of de werknemer? Er is veel discussie over de vraag in hoeverre een werkgever zich met de leefstijl van de werknemer mag bemoeien. Er is weinig wetgeving op dit gebied en de werkgever kan daardoor zelf bepalen in welke mate er aandacht wordt geschonken aan dit onderwerp.

Stimuleren mag 

Een veelgehoord standpunt van werkgevers is dat een gezonde leefstijl de verantwoordelijkheid is van de werknemer. Maar  volgens een onderzoek van de nationale vacaturebank (2013) wordt het faciliteren en het stimuleren van een gezonde leefstijl  door 89% werknemers gewaardeerd.

Verzuimkosten vaak niet duidelijk 

Uit onderzoek van Baken Adviesgroep in opdracht van Delta Lloyd, onder 361 werkgevers, blijkt dat 71% van de deelnemende bedrijven de verzuimkosten te laag inschat. 19% van de bedrijven denkt dat een zieke werknemer slechts € 50,00 per dag kost, terwijl de kosten in werkelijkheid gemiddeld op € 230,00 liggen. Dit bedrag kan zelfs oplopen tot € 400,00 per dag.

De verzuimkosten bestaan uit het volgende:

  • Loonkosten: werkgevers zijn verplicht 70% van het loon uit te betalen gedurende 104 weken. Een berekening gemaakt door het TNO laat weten dat de gemiddelde kosten hiervan €230 per dag zijn.
  • Indirecte kosten: hieronder vallen de kosten voor het inzetten van vervangend personeel, een re-integratie proces, arbodienstverlening en begeleiding. Hierdoor lopen de kosten soms op tot wel €400 per dag.

Grotere kans op verzuim bij grotere bedrijven 

Gemiddeld heeft 29% van alle bedrijven te maken met langdurig verzuim (langer dan vier weken afwezig). Hoe groter het bedrijf, des te hoger de verzuimpercentages. Bij bedrijven die meer dan 100 werknemers tellen, ligt het verzuim gemiddeld op 67%. Bij bedrijven met 50 tot 100 werknemers verzuimt 54% langdurig, in tegenstelling tot een klein bedrijf met 10 tot 50 werknemers. Deze bedrijven kennen een gemiddeld verzuim van 21%.

 

De reden van verzuim

Werknemers die tussen hun 25ste en 45ste levensjaar verzuimen, doen dit grotendeels door psychische oorzaken. Eén op de vijf medewerkers krijgt last van burn-out klachten. Gemiddeld blijven werknemers met burn-out klachten 242 dagen thuis. De verzuimkosten op jaarbasis kunnen dan oplopen tot bedragen tussen de €48.400 en €96.800.

Na het 46ste levensjaar is de reden van verzuim vaak te vinden in lichamelijke aandoeningen.

Inzetbaarheid gezamenlijke verantwoordelijkheid

 

Voorkomen is beter dan genezen 

Duurzame inzetbaarheid van werknemers is een veelgehoord doel van gezondheidsbeleid binnen bedrijven. En dat is niet vreemd, want werknemers met een ongezonde leefstijl verzuimen vaker. Een verbetering van de leefstijl  draagt eraan bij dat werknemers langer inzetbaar zijn en productief blijven.

Werknemers met een gezonde leefstijl zijn tot 20 % productiever dan werknemers met een ongezonde leefstijl. Wanneer de productiviteit met 1% toeneemt, kan dit op jaarbasis €95.000 opleveren.

Naast het feit dat werken aan de leefstijl van werknemers minder verzuim met zich mee kan brengen, is er nu ook wetenschappelijk bewijs dat wanneer er wordt geïnvesteerd in de gezondheid van de werknemers, de tevredenheid onder het personeel toeneemt. Het bedrijf Google heeft bijvoorbeeld uitgebreid geïnvesteerd in haar medewerkers, op alle aspecten van fysieke en mentale fitheid. Het resultaat: de medewerkerstevredenheid is met 37% gestegen!

 

Bouwen aan gezond personeel kan al binnen 3 stappen:

  1. Inventariseer waar de risico’s zich bevinden

Voordat er stappen worden genomen in een gezondheidsplan op de werkvloer, is het belangrijk te weten waar de risico’s zich bevinden. Zo kan een bedrijf een gerichte aanpak leveren. Zit het risico bij de uitvoerenden, die fysiek zwaar werk leveren, ligt de werkdruk hoog bij de mensen op het kantoor, of zijn in beide functies risicofactoren aanwezig?

  1. Betrek de werknemers bij de werkvorm

Als de risicoanalyse is voltooid, is het tijd om over te gaan op gerichte actie. Betrek de werknemers bij de werkvorm die gekozen wordt. Zijn de werknemers meer betrokken als zij iets in teamverband doen, of is er juist meer commitment als de werknemers één op één gecoacht worden?

  1. Creëer een draagvlak

Wees transparant in de keuze die is gemaakt voor de investering in gezond personeel en betrek het hele bedrijf erbij. Zo creëer je een draagvlak.  Richt eventueel een werkgroep op met daarin werknemers met verschillende functies die een vinger aan de pols kunnen houden als het project loopt. Zo kun je tijdens een project bijsturen als dat nodig is.

De gezondheid van werknemers is een belangrijk onderdeel van duurzame inzetbaarheid, maar er is meer nodig om een duurzame organisatie te worden:

  • Gezondheid: werknemers zijn zich bewust van de voordelen van een gezonde leefstijl.
  • Betrokkenheid: werknemers voelen zich betrokken bij het bedrijf.
  • Organisatie: de organisatie biedt ondersteuning aan medewerkers, zodat zij optimaal hun werk kunnen doen.
  • Ontwikkeling: werknemers hebben mogelijkheden om zich verder te ontwikkelen.

 

Meer weten?  

Gezonder-Nederland verzorgt incomany trainingen en trajecten die de gezondheid en stressbestendigheid van werknemers kunnen vergroten en verzuim preventief tegengaan. Wij werken samen met disiplines die zich focussen op het werkgeluk van werknemers om zo een bredere aanpak te kunnen verzorgen.

 

One thought on “Inzetbaarheid gezamenlijke verantwoordelijkheid”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *