februari 18, 2019

Medewerkers

Gezonder-Nederland ondersteund en begeleid medewerkers op verschillende gebieden.

Ziekteverzuim binnen organisaties zorgt voor vermindering van de productiviteit. Het aanpakken enerzijds maar op voorhand voorkomen van verzuim anderzijds zullen een directe bijdrage leveren aan het verhogen van de productiviteit per medewerker. Door te investeren in dit onderdeel zullen per saldo de kosten welke gemoeid zijn met ziekteverzuim reduceren.

Aandacht voor het personeel, de werkomstandigheden en hoe medewerkers een bijdrage leveren aan de organisatie zullen een goed werkende organisatie creëren.

We zien dat de betrokkenheid van de medewerkers binnen de organisatie en de uitstraling van de organisatie naar buiten van groot belang is. Aandacht besteden aan goede werkomstandigheden en aandacht voor het personeel vergroten de betrokkenheid welke direct invloed heeft op de mate van aanwezigheid binnen de organisatie.

Duurzame inzetbaarheid betekent dat vitale werknemers aanwezig zijn voor een gezonde organisatie. Maar hoe kan dit worden bereikt? Veel bedrijven zien door de bomen het bos niet meer. Helpt een mindfulness workshop echt? Worden mijn medewerkers productiever van een wekelijkse bootcamp? En hoe zit het met de huidige onderlinge communicatie tussen collega’s en hun leidinggevenden. Wat is de huidige organisatiecultuur en is deze nog passen voor de toekomstige organisatie?

De drempel om als organisatie gezondheid- en leefstijlmaatregelen te nemen lijkt hoog en het bewijs dat duurzame inzetbaarheid rendabel is, blijft ook achter.

Met deze problematiek in gedachte is Gezonder-Nederland op zoek gegaan naar een passende oplossing om aan duurzame inzetbaarheid te werken en deze succesvol te implementeren en te laten renderen. Op een toegankelijke manier die naar langdurige resultaten streeft en wordt geïntegreerd in de huidige bedrijfscultuur.

Hiervoor richten wij ons zowel op;
De financiële kant: Wat levert het op?
De strategische kant: Waar beginnen we en hoe voeren we een dergelijk beleid uit?
En de menselijke kant: Hoe helpen we mensen met het creëren van een gezonde leefstijl en zetten we medewerkers in hun waarde?

Door een totaalaanpak vanuit de huidige bedrijfscultuur aan te bieden, helpen we bedrijven duidelijke stappen te maken en de ontwikkeling naar een duurzaam inzetbaar team en toekomstbestendige organisatie vorm te geven.

Onze visie

Heel Nederland gezonder maken. Wij geloven dat we zelf verantwoordelijkheid dragen voor ons geluk en onze gezondheid, maar werkgevers en organisaties kunnen hieraan bijdragen door een cultuur te creëren waarin gezondheid de basis vormt.
59% van de Nederlandse, werkende bevolking ervaart zijn werkomgeving als een veilige en gezonde omgeving. In 2025 willen wij dit percentage 11% hebben verhoogd.

Vitaliteit betekent letterlijk levenskracht. De energie om te leven. Werk wordt vaak gezien als middel om te leven, maar moet worden gezien als onderdeel van het leven. Werk dat bijdraagt aan geluk, persoonlijke ontwikkeling en groei, waar jij als persoon centraal staat en een bedrijfscultuur die verder kijkt dan de cijfers onder de streep.

Persoonlijke visie

“ Ik heb, geef en creëer bij bedrijven en medewerkers een positieve kijk op de voordelen van een gezonde leefstijl. Door gezamenlijk op ontdekking te gaan ontwikkelen we handvatten om duurzame gedragsverandering te realiseren en gezondheidswinst te ervaren.

– Yentl Westerbaan
Oprichter Gezonder-Nederland
Leefstijlcoach