augustus 1, 2016

Over ons

Over ons – Wie zijn de coaches van Gezonder-Nederland?

Over ons

Gezonder-Nederland is in 2014 opgericht vanuit de persoonlijke behoefte om meer waarde te kunnen leveren tijdens trajecten. De afgelopen jaren hebben we de trajecten mogen ontwikkelen, evalueren en bijgesteld.

Tegenwoordig is onze dienstverlening breed getrokken om zo elk vlak op het gebied van duurzame inzetbaarheid te kunnen bedienen. In onze visie gaat duurzame inzetbaarheid niet alleen over gezondheid en leefstijl, maar ook over cultuur, (persoonlijk)leiderschap en de arbeidsomstandigheden (werkgeluk).

Wij zijn van mening dat er een gedeelde verantwoordelijkheid ligt bij zowel de werkgever als de medewerker. Duurzame inzetbaarheid gaat ook over inzetbaarheid buiten het werk.

Samen zorgen we voor een toename in de gezondheid, een verhoogde productiviteit en minder ziekteverzuim.

Elke coach, die toegevoegd is aan het team, heeft een eigen waarde en expertise. We geloven dat we kennis en kunde moeten samenvoegen om zo voor de klant echt een verschil te kunnen maken. Dit komt duidelijk naar voren in ons unieke stappenplan die ervoor gaat zorgen dat de initiatieven geen eenmalige acties zijn, maar gedragen gaan worden binnen organisaties.

Onze kernwaarden

We werken met een drietal kernwaarden die terugkomen in onze dagelijkse praktijken; Duurzame inzetbaarheid, Versterken en Positieve Gezondheid. De coaches, die verbonden zijn aan Gezonder-Nederland, handelen vanuit deze waarden.

Duurzame inzetbaarheid

Wanneer we duurzaam inzetbaar willen blijven, moeten we op verschillende fronten gaan investeren. Over onsWij geloven in een samenhang van componenten die hand in hand met elkaar gaan. Met dit in gedachten hebben wij oog voor de verschillende onderwerpen: gezondheid, cultuur, (persoonlijk leidersschap) en arbeidsomstandigheden.

Wij staan voor blijvende (gedrags)verandering. Om dit te kunnen bewerkstelligen, hebben wij een uniek wetenschappelijk onderbouwd stappenplan ontwikkeld. De invulling en de duur hiervan verschilt. Samen gaan we onderzoeken wat een gepaste invulling gaat zijn.

Versterken

In onze ogen kan je echt verschil maken wanneer je de versterking zoekt met andere professionals en partijen die hetzelfde beogen. Samenwerken en het bundelen van ervaring, kennis en kunde is wat ons sterk maakt. Onze missie is heel Nederland gezonder maken. Dit doen wij in samenwerking met verschillende coaches, organisaties en stichtingen.

Positieve Gezondheid

Over onsPositieve Gezondheid is de uitwerking in zes dimensies van de bredere kijk op gezondheid. Met die bredere benadering draag je bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. √Čn om zo veel mogelijk eigen regie te voeren. Bron: https://iph.nl/

Deze zes dimensies komen terug in alle trajecten die wij uitvoeren. Zo zijn wij werkzaam binnen verschillende organisaties, maar leveren wij ook veel bijdragen aan maatschappelijke initiatieven waar aandacht is voor elke dimensie.