januari 30, 2020

PMO

Preventief medisch onderzoek

PMO (Preventief Medisch Onderzoek) is een uitgebreid onderzoek op het gebied van gezondheid en werk. Wij onderzoeken niet alleen de medische aspecten, wij bekijken ook aspecten zoals de werksfeer. Geen organisatie is hetzelfde en om die reden stemmen we de inhoud altijd af op de werkomstandigheden en de cultuur van de organisatie.

 • Vergroten duurzaam inzetbaarheid
 • Meer werkgeluk
 • Besparing van kosten
 • Voldoen aan wettelijke verplichtingen

PMO aanbieden | Wettelijk verplicht 

Het aanbieden van een periodiek preventief medisch onderzoek (PMO) of een gezondheidscheck bent u als organisatie met medewerkers wettelijk verplicht. Met een gezondheidscheck of PMO brengt u de gezondheidssituatie van uw medewerkers en uw organisatie in kaart.
Hierdoor worden medewerkers bewust van hun huidige situatie. Zowel uw medewerkers als u krijgen informatie wat te doen om de huidige gezondheid te verbeteren. Met als resultaat gezondere medewerkers, een toegenomen tevredenheid, meer productiviteit en een lager ziekteverzuim.

Wij kunnen ook samen met organisaties kijken naar de eventuele subsidiemogelijkheden.

De mogelijkheden

De onderzoeken die wij uitvoeren is afhankelijk van de branche waarin de organisatie werkzaam is. Wij adviseren te starten met de basis PMO/Health check. Vervolgens adviseren wij welke aanvullende testen kunnen worden afgenomen. Bijvoorbeeld bij medewerkers die werkzaam zijn op een kantoor en veel achter de computer zitten wordt er vaak gekozen voor een visus- en beeldschermonderzoek. Voor productiemedewerkers adviseren we vaak als extra een Functional Movement Scr

Ons onderzoek kan uit (een deel) van de volgende punten bestaan: 

Basis: 

 • Bloeddruk
 • Bloedonderzoek
 • Spirometrie
 • Lichaamssamenstelling
 • Hartrisico
 • Visus 
 • Audiometrie
 • Leefstijl middels een vragenlijst

Aanvullend: 

 • Longtest
 • Visustest beeldscherm
 • Conditie fiets test
 • Hartsfilmpje
 • Ergonomie belastbaarheid
 • ​Functional Movement Screening
 • Var-2 Onderzoek
 • Adviesgesprek Leefstijlcoach

Privacy :

Tijdens ons onderzoek nemen we de privacy van elle betrokken partijen serieus. Alleen de medewerker kent zijn /haar eigen resultaten. De terugkoppeling richting de organisatie gebeurd middels een duidelijk overzicht. Deze terugkoppeling is mogelijk vanaf 25 personen.

PMO

Voordelen van een Preventief Medisch Onderzoek

Fysieke en mentale klachten worden vroegtijdig gesignaleerd door onze coaches en er kan direct een plan van aanpak worden opgesteld. Hiermee kan langdurig uitval van medewerkers in de toekomst worden voorkomen. Verder geven veel medewerkers aan het op prijs te stellen dat hun gezondheid serieus wordt genomen. Hierdoor stijgt de medewerkerstevredenheid.

 • Medewerkers krijgen inzicht in hun gezondheid, leefstijl en gezondheidsrisico's
 • De organisatie krijgt zicht op (dreigend) verzuim. Werk- en/of leefstijl gerelateerd 
 • De organisatie voldoet aan de wettelijke verplichtingen
 • Jullie krijgen een concreet advies met conclusies en aanbevelingen 
 • Wij ondersteunen bij de informatievoorziening richting medewerkers

Mogelijkheden voor uw organisatie

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie? Neem vrijblijvend contact met ons op via het onderstaande contactformulier.