februari 18, 2019

Wat wij voor organisaties kunnen betekenen


In kaart brengen van het type verzuim en welke klachten onder dit verzuim voorkomen

Belangrijk om een goede start te maken met duurzame inzetbaarheid is inzicht creëren in de huidige situatie van de organisatie. Dit zorgt ervoor dat er vanuit Gezonder-Nederland de betrokkenheid en bewustwording wordt gecreëerd omtrent de hetgeen er speelt binnen de organisatie. Eerst is het van belang om na te gaan in welke mate welk type verzuim aanwezig is binnen de organisatie. Gaat het relatief om een hoog verzuimpercentage in het kortdurend verzuim? Dan kan onderzocht worden wat bijvoorbeeld de betrokkenheid van de medewerker is binnen de organisatie. Anderzijds kan het zijn dat er een hoog percentage verzuim is bij het langdurend verzuim. In dat geval dient gekeken te worden naar de verschillende ziektebeelden die er zijn en in welke mate deze met de activiteiten binnen de organisatie te maken hebben.

In beide gevallen kan sturing gegenereerd worden door te weten wat er speelt en daarna wat hier actief aan gedaan dient te worden om de duurzame inzetbaarheid te vergroten en het ziekteverzuimpercentage te verlagen. Hierin heeft Gezonder-Nederland een specifieke expertise om een gezonde levensstijl te hanteren waardoor onder andere het werkgeluk vergroot wordt binnen de organisatie. Deze indirecte invloed zorgt er direct voor dat men een grotere betrokkenheid zal creëren en daarmee sneller na verzuim aan het werk zal gaan en anders om zal gaan met verzuim ten tijde van het plaatsvinden van verzuim.

0-meting d.m.v. de kosten en baten tool

Duurzame inzetbaarheid, wat levert het op? En wat kost het als je medewerkers niet fit zijn? Welk beleid is effectief en levert het meest op? De kosten baten tool duurzame inzetbaarheid maakt duidelijk welke besparing mogelijk is in jouw organisatie. Meer informatie over de kosten en baten tool is te vinden op deze pagina.

Aanbevelingen

Naar aanleiding van hetgeen wordt bevonden tijdens het onderzoek wat wordt begeleid zal een aanbeveling volgen over de te nemen vervolgstappen voor de toekomst. Hieronder staat een voorbeeld genoemd van de verschillende mogelijkheden. Deze zijn uiteraard afhankelijk van de verdere vraag vanuit de organisatie en wat wordt ondervonden tijdens het traject.

  • Bewustwording creëren op het hogere niveau binnen de organisatie om actief te blijven sturen op duurzame inzetbaarheid en te meten welk effect de inzet van duurzame inzetbaarheid heeft. Hierbij kan gedacht worden aan verlagen van het ziekteverzuimpercentage en vroegtijdige uitstroom.
  • Gebruik vitaliteitsmiddelen.
  • Bewustwording van de intensiteit van de verschillende functies en wat men hiermee kan doen. Denk aan het maken van een checklist van de functie-inhoud en het verzuim dat hieraan gerelateerd is.
  • Scholing en ontwikkeling met opleidingsplan.
  • Leeftijdsbewust personeelsbeleid evalueren en creëren.
  • Arbeidsomstandigheden in kaart brengen.
  • RI&E op orde.
  • Uitstroom, monitoren hoe de uitstroom ontstaat en verloopt.
De cijfers en verspilling wordt gebaseerd op de totale loonkosten de branche.