Werkstress door onzekerheid

Werkstress door onzekerheid “Hoe om te gaan met onduidelijkheden binnen je bedrijf en onzekerheden en angst bij je medewerkers?”

Eén van de grootste oorzaken van werkstress komt door onduidelijkheid. Over wat het bedrijf en de leidinggevende van je verwacht, over wat collega’s van je willen, over bedrijfsbeleid dat onduidelijk en tegenstrijdig is en over (toekomstige) ontwikkelingen binnen het bedrijf. Onduidelijkheid maakt medewerkers onzeker en angstig en zorgt ervoor dat zij nog minder zin krijgen in veranderingen. Veranderingen die vandaag de dag steeds noodzakelijker worden om flexibel te kunnen blijven in een snel veranderende omgeving. Hoe kun je omgaan met onduidelijkheden binnen je bedrijf? En hoe kun je als werkgever (of leidinggevende) omgaan met onzekerheden en angsten bij je medewerkers?

Omgaan met onduidelijkheden binnen je bedrijf

Onduidelijkheid is vandaag de dag niets nieuws. Het enige verschil is, dat het nu, tijdens deze crisis, extra opvalt. Er is onduidelijkheid over hoe lang de situatie precies nog aan zal houden en wat voor impact dat heeft of zal hebben binnen je bedrijf. Het is juist deze onduidelijkheid die jij en je medewerkers nu vooral onzeker en gefrustreerd maakt. Wij mensen houden er namelijk niet van. Wij houden namelijk van klinkklare taal. Wij houden van een doel en een eindpunt. Iets waar we naar toe kunnen werken. En laat dat er nu net niet zijn. Hoe los je dat enigszins op? Zodat we onzekerheid en angst zoveel mogelijk kunnen laten varen?

Oefen controle uit op zaken waar je wél invloed op hebt en die er nu toe doen. Blijf communiceren over de ontwikkelingen binnen het bedrijf en wees hierover transparant en eerlijk naar jouw medewerkers toe. Ook als je geen (harde) cijfers kunt aantonen en het antwoord dus simpel gezegd niet weet. Dit blijft vertrouwen bij je medewerkers opwekken. Biedt hen daarnaast een veilige setting aan en creëer ruimte (in agenda’s) om hierover in gesprek te kunnen blijven. Vraag, indien gewenst, aan je medewerkers zelf wat zij nodig hebben om de onduidelijkheden binnenin het bedrijf te verminderen, zodat er wat onzekerheid en angst weggenomen kan worden.

Omgaan met onzekerheden en angst bij medewerkers

Onzekerheid binnen het bedrijf vormt voor velen een belemmering. De onzekerheid of de functie nog wel zal bestaan over een tijd of de onzekerheid of ze hun werkzaamheden nu wel “goed” genoeg (thuis) kunnen uitvoeren. Door onder andere deze onzekerheden durven medewerkers geen vragen (meer) te stellen en worden er verkeerde of geen prioriteiten gesteld. Onzekerheid heeft een negatieve invloed op de assertiviteit van medewerkers. Assertiviteit is het kunnen uiten van gedachten, gevoelens en meningen op een directe, eerlijke en gepaste wijze. Naast assertiviteit staat onzekerheid ook presteren en persoonlijke groei in de weg. Hoe kun je omgaan met de ervaren onzekerheden bij je medewerkers?

Het begint bij het kunnen herkennen van een onzekere werknemer (als leidinggevende of werkgever). Onzekerheid ligt niet altijd aan de oppervlakte van iemands gedrag. Het kan goed zijn dat een medewerker bepaald gedrag compenseert door zeer assertief of juist zeer agressief gedrag te vertonen. De onzekere werknemer is dus niet altijd de werknemer die stil in een hoekje zit en niet assertief is.

Download ons whitepaper : Verzuimkosten verlagen dankzij een praktische handleiding 

Werkstress verlage

Een onzekere werknemer:

  • Laat zich weinig zien
  • Komt weinig voor zijn of haar eigen mening op
  • Wil graag alles “goed” doen
  • Wil graag alles alleen doen
  • Vertoont vaak “please gedrag”
  • Bijt vaak snel van zich af
  • Kan niet goed met kritiek of feedback omgaan

Als leidinggevende (of werkgever) is het belangrijk om te kijken of deze onzekerheid wordt veroorzaakt door een gebrek aan kennis, vaardigheid of dat er een andere onderliggende oorzaak is. De medewerker accepteert wellicht in eerste instantie nu alle (nieuwe) taken uit angst voor afwijzing, maar zal in een later stadium hierdoor minder productief zijn of worden. Een andere medewerker zal juist veel weerstand vertonen door de (veranderende) werkzaamheden, waardoor hij/zij ook minder productief is of zal zijn. Probeer daarom ervoor te zorgen dat elke medewerker werk kan uitvoeren dat bij hem of haar past en waar zijn of haar kwaliteiten zo optimaal mogelijk kunnen worden ingezet. Bespreek dit (als leidinggevende) met hen. Hoe zien zij hun “ideale” taken voor zich en hoe zou dat wel of niet kunnen passen binnen het bedrijf. Medewerkers zullen zelfverzekerder zijn als ze werk kunnen uitvoeren waar zij goed in zijn en waarvoor zij gewaardeerd worden. Wanneer er (nieuwe) taken bij zijn gekomen bij je medewerkers, geef ze dan ruimte om te kunnen leren van hun “fouten”.

 

Het is van groot belang dat medewerker goed leren omgaan met hun onzekerheden en angsten. Het is een grote meerwaarde voor je organisatie of bedrijf om zelfverzekerde medewerkers te hebben. Zelfverzekerde medewerker zijn niet alleen productiever, maar ook daadkrachtig en assertiever. Ze ervaren daardoor minder stress, minder angst en lopen minder risico op ziekteverzuim.

 

Wil je meer weten wat Gezonder-Nederland hierin kan betekenen voor jou of voor jouw organisatie? Neem contact op!

 

Referenties:

Briscoe, J.P., Henagan, S.C., Burton, J.P., Murphy, W.M. (2012). The differing roles of protean and boundaryless career orientations. Journal of Vocational Behavior, 80, 308 – 316.

Cozijnsen, A.J. (2013). Organisatie en verandering in praktijk. Geraadpleegd van https://www.conceptuitgeefgroep.nl/documents/ot/inkijkexemplaar-organisatie-en-verandering-in-de-praktijk.pdf

Näswall, K., De Witte, H., Chirumbolo, A., Goslinga, S., Hellgrenn, J., & Sverke, M. (2002). Who feels job insecurity? What characterizes insecure workers in Europe? Geraadpleegd van http://nile.lub.lu.se/arbarch/saltsa/2002/wlr2002_06.pdf#page=71

O’Connor, P.J., Becker, K., & Bell., S. (2017). Embracing ambiguity in the workplace: A new measure of tolerance of ambiguity. Geraadpleegd van https://eprints.qut.edu.au/108255/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *